Bezpečnost a kvalita

Yookidoo se stará o to, aby hračky, které vyvíjí, splňovaly nejpřísnější bezpečnostní kritéria a byly starostlivými rodiči vnímány jako bezpečné a kvalitní hračky.

Všechny hračky se důkladně testují na každém kroku jejich výroby. Lidé ve vývoji hraček říkají: "Součástí testování kvality a bezpečnosti jsou i pravidelné namátkové kontroly, aby jsme byli ujištěni, že jsou hračky vždy v pořádku."
Než se hračky Yookidoo dostanou do rukou malých dětí projdou celou řadou důležitých testů.

Hračky splňují nejpřísnější mezinárodní bezpečnostní normy EN 71, EN 62115 a ASTM F963. Dále splňují vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let a jsou v souladu s Evropskou směrnicí 2009/48/ES o bezpečnosti hraček.Co tyto bezpečnostní normy znamenají?

Každá hračka je předložena certifikované zkušebně, kde se podrobí důkladnému zkoumání.

EN 71-1 Mechanické a fyzikální vlastnosti
Podle této normy se zjišťuje, zda hračka nemá ostré hrany nebo malé části, které by mohlo dítě spolknout nebo si ublížit jiným způsobem.

EN 71-2 Hořlavost
Podle této normy se provádějí zkoušky hořlavosti, testy rychlosti hoření některých materiálů a zjišťuje se, zda jsou v rámci standardních požadavků.

EN 71-3 Migrace určitých prvků
Pod pojmem migrace určitých prvků se skrývá hodnocení schopnosti těchto prvků přecházet při ocucávání a olizování hraček do slin a s nimi pak do organismu dětí.
Sledovanými prvky jsou: antimon, arsen, baryum, kadmium, chrom, olovo, rtuť a selen.

EN 62115 Elektrické hračky - Bezpečnost
Tato mezinárodní norma se zabývá bezpečností hraček, které mají nejméně jednu funkci závislou na elektrické energii.

Vyhláška MZD č. 84/2001 Sb.
Na základě této vyhlášky se zjišťují chemické vlastnosti hraček a jejich zdravotní nezávadnost. Zjišťuje se: odolnost vůči slinám, odolnost vůči potu, obsah optických zjasňovadel, obsah formaldehydu, obsah ftalátů, obsah primárních aromatických aminů, obsah a migrace rizikových prvků.

ASTM F963
Norma, která obsahuje požadavky a zkušební metody pro certifikaci hraček pro americký trh.